Thomas Lindkvist (f. 1949) fil. dr. i historia (Uppsala universitet, professor emeritus i historia, särskilt medeltidshistoria vid Göteborgs universitet. Hans forskningsområden inkluderar medeltida socialhistoria, kristnandet och riksbildningen i Sverige,  medeltida bergsbruk samt Västgötalagarna. Lindkvist är ledamot av KGAA:s styrelse.

E-post: thomas.lindkvist@history.gu.se
Hemsida: http://historiskastudier.gu.se...