Andrine Nilsen, Sociala aspekter på tidigmodern urban trähusbyggelse i städer, arkeologi, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. 

Charlotte Nilsson, Postorder som ett meningsskapande medium under tidigt 1900-tal, mediehistoria, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet.

Paul Borenberg, historia, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Isak Lidström, idrottsvetenskap, Malmö högskola.

Michael Mårten Neiss, Förvandlingar i vikingatidens djurornamentik, arkeologi, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Uppsala universitet.

"Hedared". Foto: Anders Roland, Västergötlands museum.