Bernadotteprogrammet

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur två vistelsestipendier för postdoktorala forskare inom det verksamhetsområde som Akademien företräder, varvid begreppet svensk folkkultur ska fattas i vid mening. Stipendiesumman är 100 000 kronor för varje mottagare. Därtill finns 10 000 kr reserverade för konferensdeltagande under stipendietiden. Stipendiet ska bidra till att täcka merkostnader (resor, fördyrade levnadskostnader etc.) för minst ett halvårs vistelse vid ett svenskt lärosäte eller ett forskningsinriktat arkiv/museum/bibliotek för en person utanför Norden som disputerat under de senaste fem åren. Sista ansökningsdag: 8 januari 2019.

Läs mer.

Within the framework of the Bernadotte Programme, the Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture invites applications for two scholarships. These are intended for postdoctoral researchers from outside the Nordic countries working within the fields the Academy represents; Swedish folk culture in this context is to be taken in a broad sense. Each award is for SEK 100,000 and is intended to defray the additional costs (travel, increased cost of living etc.) of a stay of at least six months at a Swedish university or a research-oriented archive, museum or library in Sweden for a person who has gained a PhD in the course of the last five years. Last day for application: 8 January 2019.

Read more.

Jonseredsstipendium

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur utlyser ett stipendium för en månads vistelse i Jonseredsstiftelsens Villa Martinson vid Jonsereds herrgård strax öster om Göteborg. Stipendiet är avsett för forskare inklusive doktorander som har behov av att ostörd i rofylld miljö skriva på ett vetenskapligt arbete som faller inom Akademiens verksamhetsfält, svensk folkkultur, begreppet taget i vid mening. Stipendiet omfattar hyra för en av lägenheterna i Villa Martinson, resa till och från hemorten samt 5 000 kronor för ökade levnadsomkostnader. Stipendiet skall ha utnyttjats före utgången av år 2019. 

Till Jonsered, som är beläget en dryg mil öster om Göteborg tar man sig, om man inte nyttjar egen bil, med buss eller tåg från Göteborg. Avståndet från Jonsereds station till Villa Martinson är cirka en kilometer. I villan gäller självhushåll. 

Ansökan med kortfattade uppgifter om vilket forskningsarbete sökanden ämnar ägna sig åt under stipendiemånaden skall vara Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur tillhanda under adress ansokan@gustavadolfsakademien.se senast den 17 december 2018. 

Den som tilldelas stipendiet ska själv kontakta Jonseredsstiftelsen för att träffa överenskommelse om till vilken månad vistelsen i Villa Martinson skall förläggas. Kontaktperson är Bengt-Ove Boström, telefon 0709-323888, e-post bengt-ove.bostrom@pol.gu.se. Ytterligare information om Villa Martinson fås på Villa Martinsson. 

Foto: Markus Andersson, "Benpärlor, utgrävning vid Nya Lödöse".